top of page
SZKOLNE MALE_edited.jpg

Polska Szkoła Im. Henryka Sienkiewicza w Londynie jest instytucją społeczną prowadzącą działalność w zakresie systemu uzupełniającego:

  • przedszkole

  • sześcioletnią szkołę podstawową

  • czteroletniego gimnazjum

  • dwuletniego liceum

 

Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje program nauczania z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Rok szkolny trwa od września do czerwca. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne, świąteczne, zimowe i wiosenne. Uczniowie uczęszczają do szkoły raz w tygodniu, w soboty. Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkole brytyjskiej, gdzie uczniowie spełniają obowiązek szkolny.

Uczniowie naszej szkoły otrzymują świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

Akcja Rekrutacja 2023-2024.jpg
bottom of page