Kodeks Ucznia

 1. Regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.

 2. Brać czynny udział w lekcjach.

 3. Być dobrze przygotowanym do lekcji i przynosić odpowiednie przybory szkolne i podręczniki.

 4. Regularnie i samodzielnie odrabiać pracę domową.

 5. Jedzenie i picie w klasie jest zabronione. W czasie przerwy 10.25 - 10.55 można korzystać z kawiarni. Nie wolno wnosić ciastek ani napojów do klas.

 6. Na terenie szkoły używać tylko lewej strony klatki schodowej i zachowywać ciszę.

 7. W czasie przerwy niedozwolone są gry w piłkę jakiegokolwiek typu czy rozmiaru.

 8. Jakiekolwiek gry i zabawy nie powinny narażać innych na niebezpieczeństwo.

 9. W SZCZEGÓLNOŚCI UCZNIÓW OBOWIĄZUJE ZAKAZ UŻYWANIA W SZKOLE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

 10. ZAKAZ PRZYNOSZENIA DO SZKOŁY

 • gier elektronicznych, piór laserowych, odtwarzaczy MP3 oraz innych wartościowych i cennych przedmiotów, za których zgubienie SZKOŁA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • gumy do żucia, papierosów, alkoholu, narkotyków, zapałek, zapalniczek, sztucznych ogni, noży i nożyczek.

 • Nie wolno opuszczać terenu szkoły w godzinach szkolnych (9.00 - 12.50)

11. Wszelka przemoc wobec innych, przezywanie i różne inne formy znęcania się będą ostro karane.

12. Z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych; i wykonywać ich polecenia.

13. Szanować budynek szkolny i jego wyposażenie. Po zakończeniu dnia klasy muszą wyglądać tak, jak wyglądały rano.