top of page

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

W szkole pracują wykwalifikowani nauczyciele. Wszyscy posiadają dyplomy polskich uczelni i wykształcenie zgodne z wymogami regulowanymi przez rozporządzenie ministerialne. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach metodycznych oraz dokształcają się on-line. 

 

Prowadzimy zajęcia z następujących przedmiotów:

  • język polski

  • historia Polski

  • geografia Polski

  • religia

GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor

Katarzyna Bogatek

Z-ca Dyrektora

Zastępca Dyrektora i nauczyciel d/s dydaktycznych dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Monika Stadnicka

Zastępca Dyrektora d/s administracyjno - finansowych:

Kinga Masłowska

KLASY PODSTAWOWE:

Barbara Mąkosza (Asystent)

Beata Denkiewicz

Emilia Ozimińska

Joanna Różycka-Kaczmarczyk

Marzena Kajda

Wiktoria Dulko 

Wioletta Masiukiewicz (Asystent)

KLASY GIMNAZJALNE i A-LEVELS:

Aneta Mazurek

Katarzyna Bogatek

Lucyna Rychter

Monika Stadnicka

Wojciech Poza (zastepstwa)

KATECHETKA

Iwona Malinowska

Ks. Bartek Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzorem lat ubiegłych nauczycielki szkoły podstawowej będą kontaktować się z Państwem drogą mailową bądź telefoniczną.  

Dzien Nauczyciela 2023.jpg
bottom of page