Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

W szkole pracują wykwalifikowani nauczyciele. Wszyscy posiadają dyplomy polskich uczelni i wykształcenie zgodne z wymogami regulowanymi przez rozporządzenie ministerialne. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach metodycznych oraz dokształcają się on-line. 

 

Prowadzimy zajęcia z następujących przedmiotów:

  • język polski

  • historia Polski

  • geografia Polski

  • religia

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Dyrektor

Pani Iwona Waskiewicz

 

Zastępca Dyrektora d/s pedagogicznych klas gimnazjalnych:

Pani Monika Stadnicka

 

KLASY PODSTAWOWE

Zerówka: Pani Ilona Mansfeld

Klasa 1+2: Pani Ewa Shaker

Klasa 3: Pani Kamila Katanowska

Klasa 4: Pani Emilia Ozimińska

Klasa 5: Pani Beata Denkiewicz

Klasa 6: Pani Ewa Bogatek

KLASY GIMNAZJALNE

Klasa I - II gimnazjalna: Pani Renata Chudzik

Klasa III + IV gimnazjalna: Pani Monika Stadnicka 

Klasa  A’Level – Pani Iwona Waśkiewicz

KATECHETKA

Pani Iwona Malinowska

Wzorem lat ubiegłych nauczycielki szkoły podstawowej będą kontaktować się z Państwem drogą mailową bądź telefoniczną.