Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

W szkole pracują wykwalifikowani nauczyciele. Wszyscy posiadają dyplomy polskich uczelni i wykształcenie zgodne z wymogami regulowanymi przez rozporządzenie ministerialne. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach metodycznych oraz dokształcają się on-line. 

 

Prowadzimy zajęcia z następujących przedmiotów:

  • język polski

  • historia Polski

  • geografia Polski

  • religia

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Dyrektor

Pani Iwona Waskiewicz

 

Zastępca Dyrektora d/s pedagogicznych klas gimnazjalnych:

Pani Monika Stadnicka

 

KLASY PODSTAWOWE

Zerówka + klasa 1 - Pani Ilona Mansfeld

Klasa 2:   Pani Izabela Tarkowska

Klasa 3:   Pani Emilia Ozimińska

Klasa 4:   Pani Beata Denkiewicz

Klasa 5A  Pani Katarzyna Bogatek

Klasa 5B  Pani Maria Skomra

Klasa 6:   Pani Ewa Shaker

KLASY GIMNAZJALNE

Klasa I gimnazjalna: Pani Renata Chudzik

Klasa II + III gimnazjalna: Pani Monika Stadnicka 

Klasa  A’Level – Pani Iwona Waśkiewicz

KATECHETKA

Pani Iwona Malinowska