Cel Szkoły

Polska szkoła pielęgnuje, wspiera i kultywuje polską kulturę na terenie Wielkiej Brytanii. Dbamy o to, aby kolejne pokolenia Polaków wychowujących się na Wyspach potrafiły posługiwać się językiem polskim, znały tradycje i zwyczaje polskie; oraz historię i geografię kraju swoich przodków. Ponadto:

 

  • wychowywać ich w duchu miłości do Ojczyzny;

  • przygotowywać ich do egzaminów:

    • GCSE: z języka polskiego jako obcego;

    • A-level: egzamon naturalny, kończący proces nauki języka polskiegow szkole polonijnej.