Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne na rok akademicki 2022-2023

Klasy:

 

Klasa 0+I - p. Ilona Mansfeld + dodatkowy nauczyciel (do potwierdzenia)

Klasa II+III - p. Ewa Shaker + Asystentka nauczyciela - p. Barbara Mąkosza

Klasa IV- p. Kamila Katanowska 

Klasa V - p. Emilia Ozimińska

Klasa VI - p. Beata Denkiewicz 

Klasa I Gimnazjum - p. Katarzyna Bogatek

Klasa II Gimnazjum - p. Renata Chudzik

Klasa III+IV - p. Monika Stadnicka (Zastępca Dyrektora)

Klasa A-Level - p. Iwona Waśkiewicz (Dyrektor Szkoły) 

Klasa A-Level (outstanding) - nowy nauczyciel (do potwierdzenia)

Katechetka - p. Ilona Malinowska 

Administracja

Kinga Masłowska (Zastępca Dyrektora ds finansowo-administracyjnych)

Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne na rok akademicki 2021-2022

Klasy:

 

Klasa 0 - p. Ilona Mansfeld 

Klasa I+II - p. Ewa Shaker

Asystentka nauczyciela - p. Barbara Mąkosza. 

Klasa III - p. Kamila Katanowska 

Klasa IV- p. Emilia Ozimińska

Klasa V - p. Beata Denkiewicz 

Klasa VI - p. Katarzyna Bogatek

Klasa I + II Gimnazjum - p. Renata Chudzik 

Klasa III + IV - p. Monika Stadnicka (Zastępca Dyrektora)

Klasa A-Level - p. Iwona Waśkiewicz (Dyrektor Szkoły) 

Katechetka - p. Ilona Malinowska 

Administracja

Kinga Masłowska (Zastępca Dyrektora ds finansowo-administracyjnych)