top of page

Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza 

Addison Primary School

Addison Gardens

London

W14 ODT

Dyrektor / Head Teacher

Katarzyna Bogatek

Tel: 00 44 (0) 7545 452 177

Z-ca Dyrektor / Deputy Head Teacher

Monika Stadnicka

Tel: 00 44 (0) 7840195036

dyrekcja@polskaszkolahammersmith.org

bottom of page