top of page

Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza 

Addison Primary School

Addison Gardens

London

W14 ODT

p.o. Dyrektora

Monika Stadnicka

Tel: 07840195036

dyrekcja@polskaszkolahammersmith.org

bottom of page