Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza 

Addison Primary School

Addison Gardens

London

W14 ODT

Dyrektor 

Iwona Waskiewicz

Tel: 07515497011

dyrekcja@polskaszkolahammersmith.org