Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, która  pomaga w organizacji imprez szkolnych, wycieczek, sprawuje opiekę, dyżury na korytarzach szkolnych i boisku w czasie przerwy.