Zarząd 2021/2022 (Rada Rodziców)

W szkole działa Rada Rodziców, która  pomaga w organizacji imprez szkolnych, wycieczek, sprawuje opiekę, dyżury na korytarzach szkolnych i boisku w czasie przerwy.

Zarząd przyjmuje także wnioski formalne rodziców, które będą omawiane na zebraniach Zarządu kilkukrotnie podczas roku akademickiego.

Wnioski można składać emaliowo na emial: dyrekcja@polskaszkolahammersmith.org

Zarząd (alfabetycznie)

Agnieszka Buczek–Witkowska – Prezes Zarządu,

 

Aneta Szczęsna – Przedstawiciel do spraw organizacyjnych i bezpieczeństwa

 

Artur Kramarczyk – Zastępca Prezesa,

 

Ewelina McManus - rodzic, członkini Zarządu,

 

Iwona Waśkiewicz – Dyrektor szkoły,

 

Kasia Bogatek – Przedstawiciel do spraw nauczycieli,

 

Kazimiera Samborska – Przedstawiciel do spraw organizacyjnych,

 

Ks. Bartek Rajewski – Patronat szkoły poprzez Polska parafia pw. Św. Wojciecha na South Kensington w Londynie (ex-officio)

 

Magdalena Belczyk – rodzic, członkini Zarządu,

 

Monika Stadnicka – Zastępca dyrektora szkoły,

 

Wioletta Zaforembska-Jaf - Przedstawiciel do spraw organizacyjnych,

 

Komisje rewizyjna reprezentuje:

 

Pani Barbara Mąkosza (rodzic, Asystentka Nauczyciela).