top of page

Zarząd 2022/2023 (Rada Rodziców)

W szkole działa Rada Rodziców, która  pomaga w organizacji imprez szkolnych, wycieczek, sprawuje opiekę, dyżury na korytarzach szkolnych i boisku w czasie przerwy.

Zarząd przyjmuje także wnioski formalne rodziców, które będą omawiane na zebraniach Zarządu kilkukrotnie podczas roku akademickiego.

Wnioski można składać emaliowo na emial: dyrekcja@polskaszkolahammersmith.org

Zarząd (alfabetycznie)

Agnieszka Buczek–Witkowska – Prezes Zarządu,

 

Aneta Szczęsna – Przedstawiciel do spraw organizacyjnych i bezpieczeństwa

 

Artur Kramarczyk – Zastępca Prezesa,

 

Ewelina McManus - rodzic, członkini Zarządu,

Kasia Bogatek – Przedstawiciel do spraw nauczycieli,

Kazimiera Samborska – Przedstawiciel do spraw organizacyjnych,

Ks. Bartek Rajewski – Patronat szkoły poprzez Polska parafia pw. Św. Wojciecha na South Kensington w Londynie (ex-officio)

Magdalena Belczyk – rodzic, członkini Zarządu,

Monika Stadnicka – p.o. Dyrektora szkoły,

Wioletta Zaforembska-Jaf - Przedstawiciel do spraw organizacyjnych,

(Zarzad w obecnym skladzie funkcjonuje do Listopada 2022 do czasu Walnego Zebrania, na ktorym to zebraniu bedzie on mogl uzyskac absolutorium lub byc odwolanym).

Komisje rewizyjna reprezentuje:

Pani Katarzyna Gawuc (rodzic).

bottom of page