Opłaty za szkołe 2021-2022

Sprawne funkcjonowanie naszej szkoły bardzo polega na regularnych opłatach.

W najbliższych dniach musimy uregulować koszt wynajęcia budynku.

Nasza szkoła nie jest instytucją dochodową i w całości utrzymuje się ze składek opłacanych przez rodziców.

Zebrane w ten sposób fundusze są w całości wykorzystywane na wypłaty dla nauczycieli, wynajem budynku, ubezpieczenie, zakup materiałow dydaktycznych itp.

Bardzo prosimy dokonywać opłat czesnego w wyznaczonych terminach.

Opłaty:

Jedno dziecko: I rata: £165.00, II rata: £165.00

Dwoje dzieci: I rata: £310.00, II rata: £310.00

Troje dzieci: I rata: £380.00, II rata: £380.00

Czworo dzieci: I rata: £380.00, II rata: £380.00

 

Pierwsza płatność (rata) do 30 września 2021, drugą płatność (rata) do 31 stycznia 2022 r.

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły. Gotówka i czeki nie będą przyjmowane.

 

Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe niezbędne jest aby wypełnic pole ‘Reference’ imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Bank: HSBC

Sort Code: 40-47-19

Account number: 11377922

Account name: ROK Saturday School