Opłaty za szkołe 2020-2021

Sprawne funkcjonowanie naszej szkoły bardzo polega na regularnych opłatach. W najbliższych dniach musimy uregulować koszt wynajęcia budynku.

 

Nasza szkoła nie jest instytucją dochodową i w całości utrzymuje się ze składek opłacanych przez rodziców. Zebrane w ten sposób fundusze są w całości wykorzystywane na wypłaty dla nauczycieli, wynajem budynku, ubezpieczenie, zakup materiałow dydaktycznych itp.

 

Więc prosimy aby rodzice uiścili opłaty za szkołe do 7-go listopada 2020, najpóźniej do 14-go listopada. Niezapłacenie w terminie pociągnie za sobą karę w wysokości £30

oplaty c.JPG

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły. Gotówka i czeki nie będą przyjmowane.

 

Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe niezbędne jest aby wypełnic pole ‘Reference’ imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Bank: HSBC

Sort Code: 40-47-19

Account number: 11377922

Account name: ROK Saturday School