top of page

Opłaty za szkołe 2022-2023

Sprawne funkcjonowanie naszej szkoły bardzo polega na regularnych opłatach.

Szkoła musi być zdolna na czas uiścić opłaty za koszt wynajęcia budynku.

Nasza szkoła nie jest instytucją dochodową i w całości utrzymuje się ze składek opłacanych przez rodziców.

Zebrane w ten sposób fundusze są w całości wykorzystywane na wypłaty dla nauczycieli, wynajem budynku, ubezpieczenie, zakup materiałów dydaktycznych itp.

Nie pobieramy opłat za semestr tylko w dwóch ratach. Pierwsza płatność do 30 września 2022 druga do 31 stycznia 2023. 

Bardzo prosimy dokonywać opłat czesnego w wyznaczonych terminach.

Opłaty:

Jedno dziecko: I rata: £165.00, II rata: £165.00

Dwoje dzieci: I rata: £310.00, II rata: £310.00

Troje dzieci: I rata: £380.00, II rata: £380.00

Czworo dzieci: I rata: £380.00, II rata: £380.00

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły. Gotówka i czeki nie będą przyjmowane.

 

Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe niezbędne jest aby wypełnic pole ‘Reference’ imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Bank: HSBC

Sort Code: 40-47-19

Account number: 11377922

Account name: ROK Saturday School

bottom of page