top of page

Opłaty za szkołe 2023-2024

Sprawne funkcjonowanie naszej szkoły bardzo polega na regularnych opłatach.

Szkoła musi być zdolna na czas uiścić opłaty za koszt wynajęcia budynku.

Nasza szkoła nie jest instytucją dochodową i w całości utrzymuje się ze składek opłacanych przez rodziców.

Zebrane w ten sposób fundusze są w całości wykorzystywane na wypłaty dla nauczycieli, wynajem budynku, ubezpieczenie, zakup materiałów dydaktycznych itp.

Nie pobieramy opłat za semestr tylko w dwóch ratach. Pierwsza płatność do 30 września 2023 druga do 31 stycznia 2024. 

Bardzo prosimy dokonywać opłat czesnego w wyznaczonych terminach.

Opłaty:

Jedno dziecko: I rata: £170.00, II rata: £173.00*

Dwoje dzieci: I rata: £320.00, II rata: £326.00*

Troje dzieci: I rata: £390.00, II rata: £399.00*

Czworo dzieci: I rata: £390.00, II rata: £402.00*

* II RATA. DRUGA RATA ZAWIERA SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ W POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ. OPŁATA WYNOSI 3 GBP  OD UCZNIA.

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły. Gotówka i czeki nie będą przyjmowane.

 

Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe niezbędne jest aby wypełnic pole ‘Reference’ imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

Bank: HSBC

Sort Code: 40-47-19

Account number: 11377922

Account name: ROK Saturday School

bottom of page