top of page

Kilka słów o szkole.

Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza uczy języka polskiego oraz przygotowuje dzieci do egzaminów na poziomie GCSE i poziomie A-Level.

Punkty uzyskane na egzaminie A-Level z polskiego ułatwiają naszym dzieciom dostęp do wyższych uczelni.

Jesteśmy kameralną szkołą, co umożliwia uczniom lepszy kontakt z nauczycielem.

Dotychczas cieszymy się świetnymi wynikami potwierdzonymi kolejnym wyróżnieniem w Good Schools Guide za najlepsze wyniki w całym kraju.

 

 

Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza, działa w dwóch prestiżowych lokalizacjach w pierwszej strefie Londynu:

 

 

Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza

Burlington Danes Academy,

White City, Wood Lane London

W12 0HR

gdzie zajęcia odbywają się w soboty-w godzinach 9-12.50 (następnie dodatkowe zajęcia dla chętnych.)

 

 

Oraz w Londyńskiej szkole:

London Oratory School:

Seagrave Rd, Fulham, London

SW6 1RX ,

gdzie uczniowie już od wielu lat mają możliwość uczęszczania na lekcje języka polskiego podczas tygodnia po skończeniu normalnych zajęć. Lekcje odbywają się we wtorki oraz środy.

Szkoła liczy ok. 200 uczniów, zatrudnia dynamiczny zespół pracowników: 12 nauczycielek i 5 asystentów.

Przyjmujemy dzieci od czwartego roku życia (kandydaci muszą mieć ukończone 4 lata do 31 sierpnia).

Te najmłodsze dzieci są w grupie przedszkolnej.

W szkole podstawowej jest 7 klas. W gimnazjum są cztery.

Zatrudniamy również dyrektora-Panią Oktawię Sellers i jego zastępcę-Panią Wandę Adach.

Szkoła jest w znacznym stopniu wspierana przez grupę społecznie pracujących ochotników, którymi są rodzice naszych uczniów; stanowią oni Zarząd szkoły na czele z prezesem Arturem Kramarczykiem. Zarząd i ochotnicy prowadzą w naszej szkole kawiarnię. Organizują dyżury w czasie przerwy, wydarzenia, takie jak: kiermasze przedświąteczne, quiz night, BBQ, dzień sportu, jak i zbierają dodatkowe fundusze na działalność naszej placówki

Program nauczania:

Program nauczania:

w szkole jest ustalony w oparciu o Podstawę Programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informują o tym wystawiane przez nas świadectwa. Rodzinom, które decydują się powrócić do kraju, ułatwia to znacznie znalezienie odpowiedniego miejsca dla dzieci w szkole w Polsce. Świadectwa wystawiane przez polskie szkoły sobotnie oraz szkolne punkty konsultacyjne, działające przy ambasadzie RP, posiadają jednakowy status prawny.


 

Przygotowujemy dzieci do egzaminów na poziomie GCSE i poziomie A-Level.

Uzyskiwane podczas egzaminów wyniki są fenomenalnie wysokie. Jak już wspomnieliśmy, punkty uzyskane na egzaminie A-Level z polskiego ułatwiają naszym dzieciom dostęp do wyższej uczelni.  

Nie uczymy tylko języka polskiego. Szkoła z nazwy jest Polską Szkołą Przedmiotów Ojczystych. Uczymy również elementów dotyczących Polski, o których to elementach dzieci nie nauczą się w szkołach angielskich, oraz historii i geografii polski. Co dwa tygodnie nasi uczniowie mają lekcje religii. W szkole regularnie przyjmuje logopeda i psycholog. Generalnie nie nauczamy innych przedmiotów takich jak matematyka czy nauki przyrodnicze. Edukację w tej dziedzinie dzieci otrzymują w szkołach angielskich. Stosujemy w Polsce nieco inne logarytmy i terminologie, i wywołuje to pewne zamieszanie.  Nasza kadra posiada też doświadczenie nauczania w szkołach angielskich w Londynie i miała okazję być świadkiem tego typu problemów. Nasze dzieci i tak chodzą jeden dodatkowy dzień do szkoły. Nie ma konieczności, aby duplikować coś, czego uczą się w swoich szkołach macierzystych, szczególnie, jeśli może to powodować zamieszanie. Korzystamy z bardzo dobrych materiałów dydaktycznych, publikowanych w Polsce. 


 

Przygotowanie dzieci do komunii świętej:

Szkoła prowadzi bardzo ścisłą współpracę z parafią św. Wojciecha Little Brompton.

Ksiądz proboszcz Bartosz Rajewski jest członkiem Zarządu i częstym gościem, celebruje u nas msze okolicznościowe, organizuje katechezę i przygotowuje do Pierwszej Komunii Świętej.


 

Wspierają nas:

Szkoła prowadzi działalność pod kierownictwem Ruchu Oświatowo-Kulturalnego, ROK.

Polska udziela nam szerokiej pomocy, włączając wsparcie finansowe, przyznawane przez Senat za pośrednictwem organizacji Wspólnota Polska.

Od pięciu lat szkoła mieści się w budynku Ark Burlington Danes Academy w dzielnicy White City.

Dzięki owocnej współpracy z placówką, od której wynajmujemy budynek, mamy dostęp do sieci komputerowej, Internetu, interaktywnych tablic multimedialnych, itp.

W Polsce przygotowywane są różnorodne materiały multimedialne, dostępne na dyskach i online, z których regularnie korzystamy.

Nauczanie jest bardzo nowoczesne i interesujące.

Organizowaliśmy telekonferencje ze szkołą w Polsce, gdzie dzieci, widząc się na ekranie, mogły nawzajem zadawać sobie pytania.

Ponieważ pracujemy w soboty, tego typu aktywności mogą mieć miejsce tylko od czasu do czasu.


 

W szkole działa drużyna zuchów i kółko teatralne. Organizujemy też wycieczki do muzeów i wycieczki do POSK-u na organizowane tam różnego rodzaju imprezy, np. spotkanie poświęcone rotmistrzowi Pileckiemu etc.

Odwiedzają nas ciekawi goście np. członkowie Polskiej Placówki Dyplomatycznej. Odwiedził nas m.in. Major Szydło, który brał udział w bitwie o Monte Cassino. Członkowie starszej Polonii opowiadali o życiu w obozach na Syberii czy w Indiach.

 

 

Prowadzimy ścisłą współpracę z Polską Macierzą Szkolną, która nas wspiera i jest dla nas wartościowym „ciałem doradczym”.

Współpracujemy z polskimi placówkami dyplomatycznymi. Otrzymaliśmy od nich wiele wsparcia, a w czasie uroczystości dziesięciolecia, Konsul Generalny nadał szkole sztandar, ufundowany przez Ambasadę RP.

Ścisła współpraca z niezwykle prężną grupą rodziców gwarantuje nam zdobywanie zamierzonych celów.

 

 

Troszkę historii szkoły:

Szkoła działa od 2006 r., kontynuując tradycje działającej do roku 1987 polskiej szkoły im. Henryka Sienkiewicza przy Ladbroke Grove.

Dokładnie 11 listopada, prawie 13 lat temu, w sobotę, w dzień rocznicy odzyskania niepodległości w budynku słynnej londyńskiej The London Oratory School z inicjatywy Wojciecha Pozy, spotkało się około 100 osób i założyli Szkołę.

 

 

NASZA MISJA:

Cele szkoły, to nauka języka polskiego oraz przygotowanie do egzaminów na poziomach GCSE i A-Level.

Zajęcia obejmują również elementy historii i geografii Polski, naukę religii oraz poznanie dziedzictwa kulturowego i religijnego naszych przodków.

Umożliwiamy również pracę z Psychologiem oraz Logopedą.

 

ZAPISY:

Szkoła przyjmuje nowych uczniów na wielu poziomach przez cały rok, ale główne zapisy odbywają się w dniach 23 i 30 czerwca oraz 8 września 2018 roku.

Więcej informacji na:

www.polska-szkola-rok.com 

Zapisy: tel. 07963433391,

e-mail: wanda@adach.plus.com,

lub na miejscu w szkole (w sobotę):


 

Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza 

Burlington Danes Academy,

Wood Lane (White City)

W12 0HR

London

bottom of page