top of page

TERMIN UISZCZENIA OPŁAT ZA SZKOŁE i INNE INFORMACJE

TERMIN UISZCZENIA OPŁAT ZA SZKOŁE i INNE INFORMACJE

Niestety, po sobotnich zajęciach zwrócono nam uwagę że gromadzila się grupa rodziców przy bramie szkolnej nie przestrzegając 2 metrowej odleglości pomiędzy sobą i bez maseczek.


Przypominamy, Zasady Obowiązujace w związku z panującą pandemia i ryzykiem zakażenia Covid-19, punkt nr. 9:-


9. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły zobowiązani są do zachowania 2 metrowej odległości pomiędzy sobą i nie gromadzenia się przed wejściem do szkoły.

TERMIN UISZCZENIA OPŁAT ZA SZKOŁE

Przypominamy że termin do uiszczenia opłat za szkole upływa w sobote 14-go listopada 2020. Niezapłacenie czesnego w wymaganym terminie automatycznie pociągnie za sobą karę w wysokości £30.

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły. Gotówka i czeki nie będą przyjmowane.

Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe niezbędne jest aby wypełnic pole ‘Reference’ imieniem i nazwiskiem dziecka.

Bank: HSBC

Sort Code: 40-47-19

Account number: 11377922

Account name: ROK Saturday School

Z szacunkiem,

Dyrekcja Szkoły

Comments


bottom of page