top of page

Zasady obowiązujące w szkole im. Henryka Sienkiewicz w roku szkolnym 2020/2021 Szanowni Rodzice/Uczniowie

W związku z panującą pandemia i ryzykiem zakażenia Covid-19 prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

1. Jeżeli uczeń wykazuje symptomy takie jak: kaszel, podwyższona temperatura itp. nie powinien przychodzić do szkoły i o swojej nieobecności powiadomić Panią Iwonę Waśkiewicz telefonicznie lub mailowo (07515497011, micwas154@gmail.com). 

 

2. Jeżeli uczeń poczuje się źle w trakcie pobytu w szkole, rodzic zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły.

 

3. Zaleca się, aby jeśli to możliwe, unikać transportu publicznego w drodze do szkoły i z powrotem.

 

4. Szkoła zapewni środki dezynfekcyjne, niemniej jednak prosimy aby każdy uczeń miał swój żel dezynfekujący do rak.

 

5. Uczniowie będą pozostawać w swoich klasach przez cały czas pobytu w szkole tylko ze swoim nauczycielem. Istnieje możliwość wyjścia poszczególnych klas wraz z wychowawca na boisko szkolne w czasie przerwy jeśli pogoda będzie sprzyjająca.

 

6. W tym roku szkolnym nie będzie działać kawiarenka. Uczniowie mogą przynieść do szkoły własne jedzenie i picie ale nie mogą dzielić się nim z innymi kolegami w klasie. Przed i po posiłku musza dezynfekować ręce.

 

7. Uczniowie podczas zajęć nie mogą wymieniać się/pożyczać sobie żadnych przedmiotów szkolnych.

 

8. Rodzice będą wpuszczani na teren szkoły tylko w razie konieczności i po wpisaniu się do Visitors Book.

 

9. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły zobowiązani są do zachowania 2 metrowej odległości pomiędzy sobą i nie gromadzenia się przed wejściem do szkoły.

 

10. Opłaty za szkole należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym w ustalonym terminie.

 

11. Wychowawcy klas odbiorą uczniów rano przy wejściach do szkoły i odprowadza po zakończonych zajęciach. Uczniowie którzy się spóźnią, będą wpuszczeni do szkoły po godzinie 9:10 Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły

bottom of page